Клинични изследвания за ефектите от Карбокситерпията